نماد اعتماد الکترونیکی

جهت واریز وجه لطفا از مشخصات زیر استفاده کنید:

بانک صادرات: 

شماره حساب: 0300056658000

به نام امید یوسفی

=======================================

بانک اقتصاد نوین

شماره حساب: ‪۱۴۷-۸۰۰-۳۶۹۳۸۰۵-۱‬

شبا: IR۱۶۰۵۵۰۰۱۴۷۸۰۰۰۳۶۹۳۸۰۵۰۰۱

شماره کارت: 6274121157405499

به نام: امید یوسفی